Jul och Nyår närmar sig och vi kommer hålla stängt från och med den 23/12 och är åter den 7/1.