Låsanordningar

Våra enkelflygliga BonaPend dörrar kan förses med låskista (Assa 311-50) och cylinder/vred för manuell låsning.

För låsning av pardörrar var vänlig kontakta oss för förslag.

Våra BonaLock dörrar har ett ellås inbyggt i karmöverstycket. Detta styrs med ett elskåp där man kan ställa in önskad tid för låsning med ett tidur. För att låsa upp dessa dörrar kan man koppla in Kod/kortläsare, nödöppningsknapp och tryckknapp. Läs mer under Dörrar-BonaLock.